Rynek osłonowy tak samo, jak inne branże posiada swoje trendy, które dominują w danym okresie. Odnoszą się często do wyznawanych wartości i potrzeb społeczeństwa. Przyjrzeliśmy się branży osłonowej, by wyłonić dla Was trzy aktualne trendy.